sâmbătă, 13 octombrie 2007

Coif traco- getic din tezaurul de la Agighiol.

Muzeul Naţional de Istorie a României


argint - aurit


ciocanire


Tezaur Agighiol
Î = 270 mm
Greutate / Weight
743 g

Datare / Dating
2/2 sec. IV a. Chr.

Calota elipsoidală, cu deschidere dreptunghiulară pentru faţă. Pe obrăzare şi apărătoarea de ceafă călăreţi suprapuşi de palmete în cârlionţi şi spirale. Pe frunte doi ochi apotropaici. La baza calotei friză de arcade, bandă îngustă şi haşurată, friză de palmete. Degradări fizico-chimice; deformare mecanică. Produşi de coroziune ai argintului. Piesa a fost restaurată prin lipirea de fragmente cu răşină; consolidarea în interior s-a făcut prin dublare cu o calotă de răşină.(apud. www.cimec.ro)


Cele două obrăzare ale coifului sunt împodobite identic cu un călăreţ avansând către fată si atacând cu suliţa. Pe apărătoarea de ceafa se află alţi doi călăreţi identici, dar orientaţi în sensuri opuse, având drept centru de simetrie o rozetă şi secondând astfel fiecare pe cel de pe obrăzar. În faţa urechilor stilizate se află câte patru şuviţe de păr lucrate în maniera podoabei capilare a pulparelor, dar net diferită de felul de redare a părului pe pulparul de la Vraţa (Bulgaria).

Natura profană a călăreţilor de pe coif mi se pare întru totul evidentă. Transformarea imaginii umane în motiv decorativ repetitiv pledează tocmai în acest sens. Pe partea exterioară a pulparului drept sunt încă două reprezentări antropomorfe. Sus, un călăreţ cu arcul în mână, iar jos poate acelaşi principe, şezând pe tron, cu şoimul în mâna dreaptă şi ritonul în formă de corn în stânga. Ritonul pare ferecat în benzi de metal preţios. Relatând întâlnirea dintre Dromihete si Lisimah, Diodor din Sicilia precizează: „În cele din urmă, puse să le toarne macedonenilor vin în cupe de argint şi de aur, pe câtă vreme el şi tracii lui beau vinul în pahare de corn şi de lemn, aşa cum obişnuiesc geţii" (XXI, 12, 5).

Chiar dacă afirmaţia lui Diodor poate fi doar un topos cu valoare moralizatoare, şi nu numai o dovadă despre tezaurele getice de veselă din aur şi argint (în acest caz e bine că ştim de eventualitatea existenţei unui tezaur princiar la nord de Dunăre, format din vase de băut, aidoma celui de la Rogozen, dar ulterior acestuia cu poate câteva decenii). Iată deci ritonurile de corn getice atestate mult mai devreme decât momentul la care se referă Diodor, ele având a dăinui, alături de alte produse de valoare ale toreuticii geto-dacice aflate în tezaurele lui Decebal, până la cucerirea romană.

apud Mihai Gramatopol

Un comentariu: